Jesteś tutaj: Start / Klub Młodego Ekologa

Klub Młodego Ekologa

Celem edukacji ekologicznej uczniów szkoły podstawowej jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, kształtowanie kultury obcowania z przyrodą podczas wycieczek i zajęć w terenie oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

W naszej szkole od roku 1999 z powodzeniem realizowany jest Program „Edukacja ekologiczna dla klas IV-VI szkoły podstawowej" autorstwa mgr Jolanty Bochenek. Uczniowie w trakcie zajęć:

- dowiadują się o tym, jak wpływają codzienne czynności i zachowania w domu, szkole, miejscu pracy i zabawy na stan środowiska naturalnego,

- analizują wpływ stylu życia na wyczerpywanie nieodnawialnych zasobów naturalnych,

- dostrzegają miejsca (w najbliższym otoczeniu), w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym

- obserwują degradację środowiska

- poznają obszary chronione.

Ponadto w szkole działa Klub Młodego Ekologa pod kierunkiem p. Jolanty Bochenek. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w ramach pracy tej szkolnej organizacji sprzyjają kształtowaniu pozytywnych postaw wobec środowiska i pozwalają podejmować działania dla poprawy jego stanu.

Członkowie Klubu:

- realizują zadania lokalnych i ogólnopolskich projektów i programów ekologicznych,

- biorą udział w akcjach porządkowych,

- organizują spotkania z leśnikami, przyrodnikami i przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody,

- przygotowują imprezy ekologiczne dydaktyczne i rozrywkowe (apele tematyczne, projekcje filmów, sesje popularnonaukowe, happeningi, wieczornice, wystawy tematyczne),

- osiągają sukcesy w konkursach ekologicznych różnych szczebli.

Zobacz galerię zdjęć

Kalendarium

Czwartek, 2017-10-19

Imieniny: Michaliny, Michala

Statystyki

  • Odwiedziny: 388090
  • Do końca roku: 73 dni
  • Do wakacji: 246 dni