Ceremoniał szkoły

Szkoła posiada własny ceremoniał.

Jego najważniejszymi elementami są:

- hymn szkoły,

- sztandar szkoły,

- logo szkoły.

Hymnem Szkoły jest

Marsz lotników

Lotnik - skrzydlaty władca świata bez granic

Ze śmierci drwi i w twarz się życiu głośno śmieje,

Drogę do nieba skraca, przestrzeń ma za nic,

Smutki mu z czoła pęd zwieje.


Jak śmiało silnik gra,

Jak śmiało śmigło tnie,

Już ginie pośród chmur najśmielszych orłów

Niebotyczny ślad.

Nie straszny wiatr i mgła

Nie straszny wiatr, co dmie.

Jesteśmy od Ikara mędrsi o tysiące lat.

Pieśń powstała w roku 1930. Porucz­nik-pilot Stanisław Latwis muzykę oparł na melodii kosynierów z 1794 roku. Był pilotem 111 Eskadry Samolotów Myśliwskich im. Tadeusza Kościuszki. Spadkobiercą tej eskadry w latach drugiej Wojny Światowej był Dywizjon 303, zwanym „Kosynierami War­szawy". Tekst napisała Aleksandra Zasuszanka. Marsz lotników rozbrzmiewał w 1933 roku podczas uroczystości odsłonięcia po­mnika Lotnika w Warszawie. W 1937 roku był grany po raz pierw­szy jako oficjalny marsz Polskiego Lotnictwa.

Aktualnie używany Sztandar szkoły poświęcony został w dn. 3 września 2005 r. podczas uroczystości nadania Szkole imienia Lotników Polskich. Zaprojektował go Paweł Duraj. Poczet sztandarowy stanowią wyróżniający się właściwą postawą uczniowską przedstawiciele klas VI. Podczas pożegnania absolwentów szkoły następuje uroczyste przekazanie sztandaru nowemu pocztowi.

Wygląd sztandaru.

Strona prawa, czyli awers kliknij, aby zobaczyć fotografię

Strona lewa, czyli rewers kliknij, aby zobaczyć fotografię

Na fotografii: burmistrz Poddębic Roman Bachera i dyrektor Szkoły Elżbieta Gontarz przekazują nowy sztandar uczniom. Pierwszy poczet sztandarowy stanowili Rafał Bażantowicz, Żaneta Walczyk, Patrycja Gołygowska (dn. 3 września 2005 r., fot. Anna Wójcik)

Przekazanie sztandaru

Logo szkoły zaprojektował uczeń Daniel Wawrzyniak

Logo szkoły

Kliknij, aby powiększyć logo

Ważnym dla całej społeczności szkolnej miejscem jest obelisk upamiętniający bohaterskich lotników, pochodzących z terenu powiatu poddębickiego, walczących na frontach II wojny światowej oraz poległych w okolicach Poddębic w czasie wojny obronnej we wrześniu 1939 r. Projektantem obelisku był Paweł Duraj, a wykonawcą firma Ekomel z Poddębic. Obelisk został odsłonięty w dm. 3 września 2005 r. (fot. Anna Wójcik)

Obelisk przy szkole

Kalendarium

Czwartek, 2017-10-19

Imieniny: Michaliny, Michala

Statystyki

  • Odwiedziny: 388133
  • Do końca roku: 73 dni
  • Do wakacji: 246 dni