Informacja dotycząca legitymacji szkolnych

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23), wprowadzone zostały nowe wzory druków legitymacji szkolnej. Dzięki uwzględnieniu numeru PESEL ucznia, dokument będzie wystarczającym dowodem potwierdzającym prawo do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (PESEL pozwoli sprawdzić ucznia w systemie eWUŚ). 

Legitymacje wydane zgodnie z dotychczasowym wzorem zachowują ważność, pod warunkiem wpisania numeru PESEL i opatrzenia wpisu okrągłą pieczęcią szkoły. 

Prosimy w tym celu zgłaszać się do sekretaiatu szkoły. 

Kalendarium

Czwartek, 2017-10-19

Imieniny: Michaliny, Michala

Statystyki

  • Odwiedziny: 388146
  • Do końca roku: 73 dni
  • Do wakacji: 246 dni